Wij willen het SinnigvelderPlansoen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en ideeën van de buurtbewonders en gebruikers.

Graag ontvangen wij uw tips ter verbetering van het SinnigvelderPlantsoen via ons Tips-Formulier.